Prima pagină   »  Despre noi   »  Istoria

Istoria

   
Istoria
Raportul de audit pentru exercitiul incheiat la 31 decembrie 2017
Carte de vizita

Întreprinderea pentru silvicultură „Silva-Sud", Cahul a fost înfiinţată în anul 1982, ca subdiviziune a Agenţiei „Moldsilva". Sediul întreprinderii silvice este amplasat în or. Cahul, la o distanţă de circa 175 km de municipiul Chişinău.

ÎS "Silva-Sud", Cahul este situată în partea de sud a Republicii Moldova şi administrează fondul forestier şi cinegetic, proprietate publică de stat pe teritoriul raioanelor administrative Cahul, Cantemir şi Taraclia. Se asigură dezvoltarea durabilă a pădurilor şi menţinerea în ele a biodiversităţii forestiere, intensificarea funcţiilor de protecţie a apelor, de reglare climaterică şi altor funcţii ale pădurilor, în scopul ameliorării sănătăţii populaţiei şi protecţiei mediului înconjurător, regenerarea, extinderea, ameliorarea compoziţiei şi a calităţii pădurilor, sporirea productivităţii acestora, aplicarea unui complex de măsuri privind aducerea şi menţinerea pădurilor în starea corespunzătoare funcţiilor ecologice şi social - economice, continuitatea eficienţei funcţionale a pădurilor şi valorificarea raţională a resurselor forestiere.

Pădurile şi terenurile constituente ale fondului forestier al ÎS „SILVA-SUD", Cahul, situate în limitele sus amintite sunt gospodărite prin intermediul a cinci ocoale silvice: Cociulia, Baimaclia, Moscovei, Taraclia şi Slobozia. Conform datelor lucrărilor de amenajare realizate în anul 2002 suprafaţa întreprinderii silvice este de 18307,4 ha, iar pe ocoale silvice suprafaţa este următoarea: OS Cociulia - 4966,0 ha, OS Baimaclia - 4456,0 ha, OS Moscovei - 3424,8 ha, OS Taraclia - 3274,0 ha şi OS Slobozia - 2186,6 ha. Se menţionează că în anul 2014 Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice Chişinău realizează lucrări de reamenajare a pădurilor gestionate de ÎS „SILVA-SUD", Cahul.

Fondul forestier gestionat de ÎS „SILVA-SUD", Cahul este amplasat în 233 trupuri de pădure. Cel mai mare este trupul de pădure „Codrii Tigheciului" cu suprafaţa de 3210,0 ha sau circa 18% din suprafaţa totală a întreprinderii silvice. Celelalte trupuri de pădure sunt cu mult mai mici şi sunt situate dispersat.  Detalii_descrierea_IS_Silva_Sud_Cahul.pdf