Prima pagină   »  Cooperare   »  Proiecte internaționale

Proiecte internaționale

   

 Întreprinderea pentru silvicultură Silva-Sud Cahul participă la implimentarea următoarelor proiecte internaționale:

 Proiectul „Conservarea solurilor în Republica Moldova", a cărui perioadă de implimentare este 2002-2007-2022, pe o suprafață de 2181,1 ha.

Proiectul „Dezvoltarea sectorului forestier comunal în Republica Moldova" a fost implimentat în anul 2006 și durează pînă în anul 2036, în comun cu Banca Mondială, care ține de convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite cu privire la schimbarea climei și Protocolului de la Kyoto. În cadrul proiectului sînt plantate 504 ha de culturi silvice,  pe terenuri degradate ale primăriilor.

Anual aceste culturi silvice, din ambele proiecte, se monitorizează în teren, precum și are loc certificarea internațională a reducerilor de emisii. Anual întreprinderea primește surse financiare de la implimentarea acestor proiecte.

Proiectul „Agricultura Competitivă în Republica Moldova, sub componența„ Sprijin pentru Reabilitarea Perdelelor Forestiere de protecție", perioada 2014-2017. Scopul este sporirea competitivității sectorului agricol și produselor agricole prin integrarea practicilor agriculturii ecologice și a celor de management durabil al terenurilor. Sub componența va susține, la nivel de cominitate, activitățile care vizează inversarea procesului de eroziune și degradare a solului prin crearea și menținerea unei rețele viabile de perdele forestiere de protecție a terenurilor agricole. Anual de la implimentarea acestui proiect întreprinderea obține în jur de 700 mii lei.